Stowarzyszenie Analityków Jungowskich (SAJ) zostało założone 10 listopada 2018 r. przez certyfikowanych psychoanalityków jungowskich, członków Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (PTPA), którzy ukończyli szkolenie w ramach International Association for Analytical Psychology (IAAP).

Główne cele Stowarzyszenia to 

  • Utworzenie, we współpracy z IAAP, pierwszego w Polsce instytutu jungowskiego, zdolnego do samodzielnego szkolenia analityków jungowskich
  • Promowanie psychologii analitycznej w Polsce w tym szeroko rozumianej wiedzy jungowskiej
  • Integracja środowiska psychoanalityków jungowskich w Polsce
  • Wspieranie rozwoju zawodowego w zakresie praktyki klinicznej
  • Udzielanie wsparcia osobom intensywnie szkolącym się w psychologii analitycznej.

Stowarzyszenie Analityków Jungowskich należy do Polskiej Federacji Psychoterapii.