Rekrutacja na kurs psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej 2022-2026

STOWARZYSZENIE ANALITYKÓW JUNGOWSKICH

www.analitycyjungowscy.pl

 we współpracy
z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGII ANALITYCZNEJ

www.ptpajung.pl

ogłasza nabór do kolejnej edycji

Kursu psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej 2022-2026

W związku z prośbami od niektórych z Państwa, którzy dopiero dowiedzieli się o naszym szkoleniu oraz tym, że mamy ostatnie wolne miejsca w grupie przedłużyliśmy rekrutację do końca listopada. Kolejną rekrutację planujemy prawdopodobnie dopiero za  2-3 lata.

Szkolenie rozpocznie się w lutym 2022 i składa się z dwóch modułów:

 1. Moduł podstawowy trwa 1,5 roku i przeznaczony jest dla 
 • Amatorów, pasjonatów i osób zainteresowanych psychologią jungowską, zarówno pod kątem zawodowym, jak i osobistym rozwojem
 • Osób chcących zdobyć zawód i kompetencje psychoterapeuty
 • Psychoterapeutów, chcących rozwinąć swoje kompetencje w podejściu jungowskim
 • Osób, które w następnym etapie szkolenia chciałyby uzyskać dyplom analityka jungowskiego
 1. Moduł kliniczny trwa 2,5 roku i przeznaczony jest dla uczestników modułu podstawowego, którzy będą chcieli rozwijać się zawodowo w celu uzyskania kompetencji psychoterapeuty i analityka jungowskiego

Program kursu został przygotowany w bliskiej współpracy z International Association for Analytical Psychology (IAAP).

Nasz kurs to:

 • Jedyne w Polsce pełne i samodzielne szkolenie psychoterapii w ujęciu psychologii analitycznej zapoczątkowanej przez C. G. Junga, umożliwiające uzyskanie kompetencji i certyfikatu psychoterapeuty, spełniające wymogi przyjętych w Polsce standardów kształcenia. Program spełnia wymogi Polskiej Rady Psychoterapii, Polskiej Federacji Psychoterapii, oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej.
 • Możliwość kontynuacji edukacji w celu uzyskania dyplomu analityka jungowskiego
 • Część teoretyczno-warsztatowa – cztery lata seminariów weekendowych (10 w roku). Dodatkowo: uzupełniający moduł medyczny dla osób nie będących lekarzami oraz psychologiczny dla osób o innym wykształceniu, niż psychologiczne.
 • Część praktyczna – analiza szkoleniowa, superwizja indywidualna i grupowa, pomoc w dostępie do stażu klinicznego
 • Baza kliniczna w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
 • Doświadczona i skuteczna w nauczaniu kadra – zajęcia prowadzą przede wszystkim certyfikowani analitycy jungowscy z Polski i zagranicy, a także inni specjaliści odpowiednich do tematu zajęć dziedzin. Nasze Stowarzyszenie to jak dotąd jedyna polska organizacja, która uzyskała status Grupy Członkowskiej Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej(IAAP). Absolwenci naszych kursów z powodzeniem prowadzą własne gabinety psychoterapii, a także pracują w prywatnych i państwowych ośrodkach zdrowia psychicznego, jak również w szpitalach psychiatrycznych.
 • Certyfikat psychoterapeuty wydany przez Stowarzyszenie Analityków Jungowskich oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, możliwość ubiegania się m.in. o certyfikaty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, Polskiej Federacji Psychoterapii i innych towarzystw.
 • Po pomyślnym zdaniu egzaminu połówkowego (po 2. Roku), rozpoczęciu analizy własnej oraz w przypadku uzyskaniu rekomendacji egzaminatorów do rozpoczęcia pracy z klientami, kursant otrzymuje status „osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty” i może rozpocząć praktykę pod superwizją.

Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu (10 spotkań w roku).

Miejsce: najczęściej Warszawa, pojedyncze zajęcia mogą odbywać się w innych miastach, np. Wrocławiu, Katowicach lub Krakowie.

 Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego. Studenci 4 i 5 roku mogą rozpocząć szkolenie, jednak kontynuacja w części klinicznej szkolenia będzie możliwa wyłącznie po obronie pracy dyplomowej.
 • Przygotowania autobiografii psychologicznej o długości ok. 4000 słów. Nie udzielamy wskazówek odnośnie formy autobiografii.
 • Dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (800 PLN)
 • Oświadczenia o niekaralności.
 • CV oraz listu motywacyjnego

Osoby dopuszczone do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Uwaga! Zgłoszenia od kandydatów przyjmujemy do końca listopada 2021 r. Prosimy przesyłać zgłoszenia tylko z pełną dokumentacją.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres saj@analitycyjungowscy.pl

Opłatę rekrutacyjną 800 PLN prosimy przelać na konto: 41 1140 2004 0000 3302 7832 0123

Koszt szkolenia:

 • Opłata rekrutacyjna 800 PLN
 • Koszt całościowej kursu teoretyczno-warsztatowego (część podstawowa + część kliniczna) 35 500 PLN rozłożone na 4 lata (z wyłączeniem ew. modułów medycznego i psychologicznego)
  • Wpisowe na część ogólną szkolenia (zjazdy 1-15, pierwsze półtora roku) 3000 PLN
  • Wpisowe na część kliniczną szkolenia (zjazdy 16-40,  pozostałe 2,5 roku) 4500 PLN
  • Czesne miesięczne 700 PLN x 40 zjazdów
 • Koszt samej półtorarocznej części podsatwowej to 13500 PLN rozłożone na 1,5 roku(wpisowe 3000 PLN oraz 15 zjazdów x 700 PLN)
 • Dla osób nie będących lekarzami uzupełniający moduł medyczny: 1500 PLN (2 zjazdy)
 • Dla osób nie będących psychologami uzupełniający moduł psychologiczny: 1500 PLN (2 zjazdy)
 • Opłata egzaminacyjna po 2. roku szkolenia: 1000 PLN
 • Opłata egzaminacyjna po 4. roku szkolenia: 2000 PLN
 • Analiza szkoleniowa (co najmniej 250 godzin na przestrzeni minimum 3 lat – do dnia egzaminu końcowego) – cena jest ustalana indywidualne z wybranym analitykiem
 • Superwizja indywidualna (co najmniej 100 godzin – do dnia egzaminu końcowego) – cena ustalana indywidualne z wybranym superwizorem
 • Superwizja grupowa (co najmniej 50 godzin) – około 700 PLN za 10 godzin
 • Uwaga – wśród wymogów szkolenia znajduje się odbycie stażu klinicznego w wymiarze co najmniej 400 godzin w placówce służby zdrowia zapewniającej dostęp do pacjentów z rozpoznaniem szerokiej gamy zaburzeń psychicznych – poszczególne ośrodki mogą pobierać własne opłaty.

* Uwaga – w zależności od sytuacji pandemicznej, o ile będzie to koniczne, część zajęć może odbywać się w trybie online

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *