Adres email:

saj@analitycyjungowscy.pl

Adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie Analityków Jungowskich
ul. Piwna 29/7
00-265 Warszawa

NIP 5252775223 REGON 382070094 KRS 0000796265

Numer rachunku bankowego SAJ:

mBank 41 1140 2004 0000 3302 7832 0123

 

 

This post is also available in: English