STOWARZYSZENIE ANALITYKÓW JUNGOWSKICH

www.analitycyjungowscy.pl

 we współpracy
z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGII ANALITYCZNEJ

www.ptpajung.pl

organizują cykliczne nabory do

Szkoły Jungowskiej

(kursu psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej)

Motto, które nam aktualnie przyświeca  to: „Czasy sprzyjają Jungowi i psychoterapii”.

 

Informację o kolejnej rekrutacji zamieścimy na naszej stronie internetowe, na stronie na Facebooku, a także roześlemy w biuletynie informacyjnym. Kandydatów i osoby zainteresowane zachęcamy, aby zapisali się Państwo do biuletynu za pomocą poniższego formularza, a otrzymają Państwo informację, gdy tylko rozpoczniemy kolejną rekrutację – prawdopodobnie w bieżącym roku. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, biorąc pod uwagę, że ceny, które widnieją poniżej, dotyczą poprzedniej edycji szkolenia – dlatego są przekreślone. Ceny nowego szkolenia mogą wzrosnąć w stopniu uwzględniającym inflację. Inne informacje z przekreślnikiem zostawiamy, aby zobaczyli Państwo, jak będzie wyglądało właściwe ogłoszenie rekrutacyjne, a jednocześnie aby nie wprowadzać Państwa w błąd, że rekrutacja już trwa.

 

 1. Kurs podstawowy trwa 1,5 roku i przeznaczony jest dla 
 • Amatorów, pasjonatów i osób zainteresowanych psychologią jungowską, zarówno pod kątem zawodowym, jak i osobistym rozwojem
 • Osób, które wykonują zawody, w których wiedza z zakresu psychologii analitycznej może być pomocna.
 • Osób chcących zdobyć zawód i kompetencje psychoterapeuty
 • Psychoterapeutów i innych klinicystów, chcących rozwinąć swoje kompetencje w podejściu jungowskim
 • Osób, które w dalszym etapie szkolenia chciałyby kształcić się w celu uzyskania dyplomu analityka jungowskiego
 1. Kurs kliniczny trwa 2,5 roku i przeznaczony jest dla uczestników modułu podstawowego, którzy będą chcieli rozwijać się zawodowo w celu uzyskania kompetencji psychoterapeuty i analityka jungowskiego

 

Program kursu został przygotowany w bliskiej współpracy z International Association for Analytical Psychology (IAAP).

 

Nasza szkoła to:

 • Jedyne w Polsce pełne i samodzielne szkolenie psychoterapii w ujęciu psychologii analitycznej zapoczątkowanej przez C. G. Junga, umożliwiające uzyskanie kompetencji i certyfikatu psychoterapeuty, spełniające wymogi przyjętych w Polsce najwyższych standardów kształcenia.
 • Część teoretyczno-warsztatowa – cztery lata seminariów weekendowych (10 w roku). Dodatkowo: uzupełniający moduł medyczny dla osób nie będących lekarzami oraz psychologiczny dla osób o innym wykształceniu, niż psychologiczne.
 • Część praktyczna – analiza szkoleniowa, superwizja indywidualna i grupowa, staż kliniczny (organizowany samodzielnie przez kursanta)
 • Podpisana umowa stażowa z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
 • Doświadczona i skuteczna w nauczaniu kadra – zajęcia prowadzą przede wszystkim certyfikowani analitycy jungowscy, a także inni specjaliści odpowiednich do tematu zajęć dziedzin (np. lekarze psychiatrii i psychoterapeuci innych nurtów). Nasze Stowarzyszenie to pierwsza polska organizacja, która uzyskała status Grupy Członkowskiej Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej(IAAP). Absolwenci naszych kursów z powodzeniem prowadzą własne gabinety psychoterapii, a także pracują w prywatnych i państwowych ośrodkach zdrowia psychicznego, jak również w szpitalach psychiatrycznych.
 • Certyfikat psychoterapeuty wydany przez Stowarzyszenie Analityków Jungowskich oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, możliwość ubiegania się m.in. o certyfikaty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, Polskiej Federacji Psychoterapii i innych towarzystw.
 • Po pomyślnym zdaniu egzaminu połówkowego (po 2. Roku), rozpoczęciu analizy własnej oraz w przypadku uzyskaniu rekomendacji Komisji Szkoleniowej do rozpoczęcia pracy z klientami, kursant otrzymuje status „osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty” i może rozpocząć praktykę pod superwizją.

Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu (10 spotkań w roku).

Miejsce: najczęściej Warszawa, pojedyncze zajęcia mogą odbywać się w innych miastach, np. Wrocławiu, Katowicach lub Krakowie.

 Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego. Studenci 4 i 5 roku mogą rozpocząć szkolenie podstawowe, jednak kontynuacja w części klinicznej szkolenia będzie możliwa wyłącznie po obronie pracy dyplomowej. Prosimy o skan dyplomu.
 • Przygotowania i złożenia autobiografii psychologicznej o długości ok. 4000 słów (możliwy margines ±5%). Nie udzielamy wskazówek ani nie odpowiadamy na pytania odnośnie formy autobiografii.
 • Dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (ostatnio: 1200 PLN)
 • Oświadczenia (własnego, niekoniecznie urzędowego) o niekaralności.
 • CV oraz listu motywacyjnego.
 • zdolności finansowej wymaganej do ukończenia szkolenia.
 • możliwości czasowych oraz bycia we właściwym momencie w życiu dla podjęcia tego poważnego i czasochłonnego zobowiązania.

Osoby dopuszczone do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Uwaga! Zgłoszenia od kandydatów przyjmujemy do końca lipca 2023 r. Prosimy przesyłać zgłoszenia tylko z pełną dokumentacją.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres saj@analitycyjungowscy.pl

Opłatę rekrutacyjną 1200 PLN prosimy przelać na konto w ING Banku: 36 1050 1025 1000 0090 3264 8074

Koszt szkolenia:

 • Opłata rekrutacyjna 1200 PLN
 • Koszt całości kursu podstawowego to 19 750 PLN rozłożone na wpisowe w wys. 4000 PLN oraz 15 rat miesięcznych w wys. 1050 PLN
 • Koszt całości kursu klinicznego to 32 250 PLN rozłożone na wpisowe w wys. 6000 PLN oraz 25 rat miesięcznych w wys. 1050 PLN
 • Dla osób nie będących lekarzami uzupełniający moduł medyczny: 2500 PLN (2 zjazdy)
 • Dla osób nie będących psychologami uzupełniający moduł psychologiczny: 2500 PLN (2 zjazdy)
 • Opłata egzaminacyjna po 2. roku szkolenia: 1500 PLN
 • Opłata egzaminacyjna po 4. roku szkolenia: 3000 PLN
 • Analiza szkoleniowa (co najmniej 250 godzin na przestrzeni minimum 3 lat – kontynuowana do dnia egzaminu końcowego) – wysokość opłat jest ustalana indywidualne z wybranym analitykiem
 • Superwizja indywidualna (co najmniej 100 godzin – kontynuowana do dnia egzaminu końcowego) – wysokość opłat ustalana indywidualne z wybranym superwizorem
 • Superwizja grupowa (co najmniej 50 godzin) – około 1000 PLN za 10 godzin
 • Uwaga – wśród wymogów szkolenia znajduje się odbycie stażu klinicznego w wymiarze co najmniej 360 godzin w placówce służby zdrowia zapewniającej dostęp do pacjentów z rozpoznaniem szerokiej gamy zaburzeń psychicznych – poszczególne ośrodki mogą pobierać własne opłaty.