Moduł wprowadzający (1,5 roku)

Nr Tytuł zajęć Data Miejsce Prowadzący
1 Spotkanie organizacyjne.
Historia psychologii jungowskiej. Jungiści i postjungiści.
5-6 II 2022 Warszawa Ewa Winkler i Bartosz Samitowski
2 Struktura i dynamika psyche 5-6 III 2022 Warszawa Bartosz Samitowski
3 Ego i persona. Oś Ego-Jaźń 2-3 IV 2022 Warszawa Mirosław Giza
4 Rozwój osobowości. Etapy życia 7-8 V 2022 Kraków Katarzyna Cyranka
5 Alchemia 4-5 VI 2022 Warszawa Bartosz Samitowski
6 Kompleksy i archetypy 3-4 IX 2022 Warszawa Mirosław Giza
7 W poszukiwaniu znaczenia. Symbol i funkcja transcendentna 1-2 X 2022 Wrocław Krystyna Węgłowska-Rzepa
8 Typy psychologiczne 12-13 XI 2022 Wrocław Jolanta Kowal i Krystyna Węgłowska-Rzepa
9 Indywiduacja 3-4 XII 2022 Wrocław Krystyna Węgłowska-Rzepa
10 Archetypy Cienia i Trickstera 7-8 I 2023 Warszawa Bartosz Samitowski
11 Anima/Animus; Tożsamość płciowa 4-5 II 2023 Warszawa Ewa Winkler
12 Wielka Matka, Stary Mędrzec, Jaźń 4-5 III 2023 Warszawa Bartosz Samitowski & Ewa Winkler
13 Synchroniczność i finalistyczny punkt widzenia 1-2 IV 2023 Warszawa Ewa Winkler
14 Drogi do nieświadomości 6-7 V 2023 Warszawa Mirosław Giza
15 Duchowość jako funkcja psyche. Duchowość w praktyce klinicznej 3-4 VI 2023 Wrocław Krystyna Węgłowska-Rzepa i Bartosz Samitowski

 

Moduł medyczny dla osób nie będących lekarzami

Nr zjazdu Tytuł zajęć Data Miejsce Prowadzący
1 Moduł medyczny cz. 1 28-29 X 2023 Warszawa Joanna Wesołowska
2 Moduł medyczny cz. 2 25-26 XI 2023 Warszawa Joanna Wesołowska

 

Moduł kliniczny (2,5) roku dla osób zakwalifikowanych po module ogólnym

Zjazd Tytuł zajęć Data Miejsce Prowadzący
16 Metody w pracy terapeutycznej i analitycznej Junga i postjungistów – przegląd 2-3 IX 2023 Warszawa (Freta) Ewa Winkler
17 Wprowadzenie do praktyki klinicznej w nurcie psychologii analitycznej 7-8 X 2023 Wrocław Krystyna Węgłowska-Rzepa
18 Przeniesienie i przeciwprzeniesienie 4-5 XI 2023 Kraków Katarzyna Cyranka
19 Wprowadzenie do sztuki analizy i terapii 2-3 XII 2023 Warszawa (Freta) Bartosz Samitowski
20 Psychopathologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego. Część I 6-7 I 2024 Warszawa (Freta) Mirosław Giza
21 Analiza i psychoterapia 3-4 II 2024 Kraków Katarzyna Cyranka
22 Psychopathologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego. Część II 2-3 III 2024 Warszawa (Freta) Mirosław Giza
24 Etyka psychoterapii i zawodów pomagających 6-7 IV 2024 Warszawa (Freta) Bartosz Samitowski
23 Sztuka amplifikacji 11-12 V 2024 Warszawa (Freta) Mirosław Giza
25 Rozumienie pacjenta. Jungowski punkt widzenia 1-2 VI 2024 Wrocław Krystyna Węgłowska-Rzepa
26 Psychoterapia zaburzeń 7-8 IX 2024 Warszawa Mirosław Giza
27 Zraniony uzdrowiciel 5-6 X 2024 Warszawa Maria Łokaj
28 Kontrakt terapeutyczny 9-10 XI 2024 Warszawa Ewa Winkler
29 Ocena kliniczna, rozumienie pacjenta 7-8 XII 2024 Kraków Mirosław Giza & Katarzyna Cyranka
30 Diagnoza w psychoterapii, ewaluacja procesu terapeutycznego 4-5 I 25 Kraków Katarzyna Cyranka
31 Analityczna koncepcja niepokoju i depresji 1-2 II 2025 Warszawa Maria Łokaj
32 Nerwica i borderline 1-2 III 2025 Warszawa Bartosz Samitowski
33 Narcyzm 5-6 IV 2025 Warszawa Ewa Winkler
34 Perwersje 10-11 V 2025 Warszawa Maria Aydemir
35 Praca w grupach i terapia rodzinna 7-8 VI 2025 Warszawa Mirosław Giza
36 Interwencje 6-7 IX 2025 Warszawa Bartosz Samitowski
37 Psychozy w ujęciu jungowskim do ustalenia Kraków Katarzyna Cyranka
38 Terapia behawioralno-poznawcza do ustalenia
39 Szkoła systemowa do ustalenia
40 Podejście integracyjne do ustalenia