Certyfikat statusu Stowarzyszenia Analityków Jungowskich jako grupy członkowskiej International Association for Analytical Psychology

Certyfikat statusu Stowarzyszenia Analityków Jungowskich jako grupy członkowskiej International Association for Analytical Psychology

Stowarzyszenie Analityków Jungowskich (SAJ) zostało założone 10 listopada 2018 r. przez certyfikowanych psychoanalityków jungowskich, członków indywidualnych International Association for Analytical Psychology (IAAP). W sierpniu 2019 roku SAJ zostało przekształcone w stowarzyszenie rejestrowe i wpisane do KRS. W tym samym miesiącu, na XXI międzynarodowym Kongresie IAAP w Wiedniu SAJ jako pierwsza w historii polska organizacja otrzymało status grupy członkowskiej (Member Group) w IAAP. Jest to rezultat trwającej dwadzieścia lat współpracy między polskimi kandydatami, a następnie analitykami jungowskimi, a przedstawicielami IAAP, otwierający drogę do powstania pierwszego w Polsce samodzielnego instytutu jungowskiego.

Główne cele Stowarzyszenia to 

  • Utworzenie, we współpracy z IAAP, pierwszego w Polsce instytutu jungowskiego, zdolnego do samodzielnego szkolenia analityków jungowskich
  • Współpraca z Polskim Towarzystwem Psychologii Analitycznej w zakresie programu routerskiego IAAP oraz kursu psychoterapii jungowskiej
  • Promowanie psychologii analitycznej w Polsce w tym szeroko rozumianej wiedzy jungowskiej
  • Integracja środowiska psychoanalityków jungowskich w Polsce
  • Wspieranie rozwoju zawodowego w zakresie praktyki klinicznej
  • Udzielanie wsparcia osobom intensywnie szkolącym się w psychologii analitycznej.

Stowarzyszenie Analityków Jungowskich należy do Federacji Towarzystw Psychoanalitycznych oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

 

This post is also available in: English