Kamila Belina

analityk jungowski, certyfikowany psychoterapeuta, Warszawa

Certyfikat analityka jungowskiego IAAP
Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej

https://www.trzybramy.com/zespół

kamila.belina@gmail.com

tel. 667-150-509

Katarzyna Cyranka

analityk jungowski, certyfikowany psychoterapeuta, Kraków

Certyfikat analityka jungowskiego IAAP
Certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Specjalizacja z psychologii klinicznej
Doktorat z nauk medycznych
Magister psychologii
Magister filologii angielskiej
Magister nauk o rodzinie

https://www.facebook.com/Gabinet-Psychoterapeutyczny-dr-n-med-Katarzyna-Cyranka-297345540702251
katarzyna.cyranka@gmail.com
tel. 664680001

Aktualnie jestem adiunktem w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, psychoterapeutą w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i redaktorem czasopism Komitetu Redakcyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzę także prywatną praktykę kliniczną, zarówno w języku polskim jak i angielskim, jako diagnosta, psychoterapeuta i psychoanalityk. Zajmuję się także tłumaczeniami tekstów medycznych i psychologicznych. Mam doświadczenie w prowadzeniu zabiegów hipnozy medycznej.

Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i klinicznej. Jestem członkiem zarządów towarzystw psychiatrycznych i psychologicznych krajowych i zagranicznych.

Mirosław Giza

analityk jungowski, superwizor, certyfikowany psychoterapeuta, Katowice

Certyfikat analityka jungowskiego IAAP
Uprawnienia superwizora szkoleniowego IAAP
Certyfikat psychoterapeuty SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej
Certyfikat specjalisty terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

www.psychoanalitykjungowski.pl

Jestem doświadczonym, certyfikowanym psychoterapeutą Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także dyplomowanym psychoanalitykiem jungowskim z ponad 20-letnią praktyką kliniczną zdobytą m.in. na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Posiadam duże doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na nerwicę, w tym napady paniki, stanami depresyjnymi, psychotycznymi oraz szeroko rozumianymi zaburzeniami emocjonalnymi. Pracuję z pacjentami spotykając się raz w tygodniu, a jeśli to konieczne, bardziej intensywnie. Jestem przekonany, że relacja terapeutyczna jest żywą współpracą, która oferuje ludziom możliwość, by bezpiecznym sposób zbadać ich trudności oraz aspiracje. Posiadam również uprawnienia do prowadzenia analizy treningowej oraz superwizji szkoleniowej. Moim doświadczeniem dzielę się występując na konferencjach psychoterapeutycznych oraz pisząc artykuły do różnych czasopism.

Jolanta Kowal

analityk jungowski, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor, Wrocław

Certyfikat analityka jungowskiego IAAP
Uprawnienia superwizora szkoleniowego IAAP
Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej

Maria Łokaj

analityk jungowski, superwizor, certyfikowany psychoterapeuta, Katowice

Certyfikat analityka jungowskiego IAAP
Uprawnienia superwizora szkoleniowego IAAP
Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej

Jestem analitykiem jungowskim z certyfikatem uzyskanym w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej ( IAAP) Tym samym jestem członkinią tego Towarzystwa. Jestem również psychologiem klinicznym ze specjalizacją I stopnia. Mam uprawnienia do prowadzenia superwizji , i do szkolenia nowych kandydatów zainteresowanych psychologią analityczną. W obszarze psychoterapii i analizy jungowskiej najbardziej interesuje mnie relacja terapeutyczna. Swoje doświadczenia analityczne prezentowałam na wielu konferencjach za granicą - samodzielnie i we współpracy z innymi analitykami. Prowadzę psychoterapię i analizę również w języku angielskim.

Jacek Marszałek

analityk jungowski, superwizor, certyfikowany psychoterapeuta, Warszawa

Certyfikat analityka jungowskiego IAAP
Uprawnienia superwizora szkoleniowego IAAP
Certyfikat psychoterapeuty Gestalt – European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
Certyfikat trenera grupowego – Instytut Terapii Gestalt (ITG)
Certyfikat terapeuty Sandplay – International Society for Sandplay Therapy (ISST)

www.jacekmarszalek.pl

Praktykę psychologiczną prowadzę od 1995 roku. Do 2005, oprócz psychoterapii indywidualnej, prowadziłem grupowe treningi terapeutyczne i interpersonalne oraz treningi umiejętności społecznych i pedagogicznych. Prowadziłem również dziecięce i młodzieżowe grupy terapeutyczne. Obecnie skupiam się na psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Z psychologią analityczną integruję podejścia humanistyczne, egzystencjalne, psychodynamiczne i systemowe.

Mira Marszałek

analityk jungowski, certyfikowany psychoterapeuta, Warszawa

Certyfikat analityka jungowskiego IAAP
Certyfikat psychoterapeuty Gestalt – European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
Certyfikat trenera grupowego – Instytut Terapii Gestalt (ITG)
Ukończone szkolenie Sandplay Therapy. (International Society for Sandplay Therapy)

Praktykę terapeutyczną prowadzę od 1999 roku. Zajmuję się terapią małych dzieci (0-8 lat), najczęściej poprzez pogłębioną pracę z ich rodzicami. Moja wieloletnia praktyka potwierdza, że lepsze rozumienie przez rodziców wewnętrznego świata dziecka oraz przepracowanie kluczowych dylematów rodzicielskich przynosi ulgę dziecku i otwiera mu drogę do naturalnego rozwoju. Pracuję zarówno z rodzicami, którzy uważają, że mają trudne dziecko jak i z rodzicami, którzy spostrzegają swoje trudności w relacji z dzieckiem. Zapraszam również z rodziców oczekujących na narodziny dziecka oraz tych, którzy chcą bardziej świadomie uczestniczyć w jego rozwoju. W pracy z rodzicami korzystam koncepcji analitycznych, psychodynamicznych, systemowych i humanistycznych.
W bezpośredniej pracy z dzieckiem posługuję się metodami pracy twórczej i symbolicznej (m. in. Sandplay Therapy), stwarzając przestrzeń do rozwoju ich osobowości.

Bartosz Samitowski

analityk jungowski, superwizor, certyfikowany psychoterapeuta, Warszawa

Certyfikat analityka jungowskiego IAAP
Uprawnienia superwizora szkoleniowego IAAP
Certyfikat psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii
Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej

www.bartoszsamitowski.pl
b.samitowski@gmail.com
tel. 793 231 611 (tylko SMS)

Prowadzę psychoterapię i analizę jungowską w praktyce prywatnej na warszawskiej Starówce. Pracę terapeutyczną uważam za powołanie. Myśl Junga zgłębiam z pasją od 1995 roku. Od wielu lat pracuję zarówno z klientami potrzebującymi pomocy w związku z cierpieniem psychicznym, interpersonalnym czy społecznym, jak również z osobami poszukującymi drogi samopoznania, rozwoju kreatywnego i duchowego. Piszę teksty (m.in. Przekrój, Presto, Focus, Sens). Ukończyłem wieloletnią indywidualną ścieżkę szkoleniową w ramach Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Odbyłem staż kliniczny i wolontariat w Szpitalu Tworkowskim. Superwizję i analizę szkoleniową odbyłem w Wielkiej Brytanii. Uczę w ramach szkoleń psychoterapii jungowskiej. Realizuję projekt "Rzeczpospolita Snów", w którym prowadzę badania naukowe na temat snów Polaków w pandemii w ramach Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, gdzie prowadzę także zajęcia pt. "Antropologia i psychoterapia" oraz "Antropologia snów". Poza gabinetem zajmuję się muzyką (album z Kasai: "Kattegat Session" dostał w 2021 nominację do nagrody Fryderyk) i pisze teksty piosenek dla różnych artystów. Pracuję również w języku angielskim. Udzielam się organizacyjnie jako prezes Stowarzyszenia Analityków Jungowskich, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej oraz wiceprezes i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Polskiej Federacji Psychoterapii. W 2011 roku stworzyłem Wydawnictwo Therapeutes, w którym wydaję książki o psychologii jungowskiej. Dla zdrowia i równowagi ćwiczę chińską sztukę walki I Liq Chuan.

Krystyna Węgłowska-Rzepa

analityk jungowski, superwizor, certyfikowany psychoterapeuta, psycholog, Wrocław

Certyfikat analityka jungowskiego IAAP
Uprawnienia superwizora szkoleniowego IAAP
Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej

www.psychoterapia-sens.pl

Jestem analitykiem jungowskim, doświadczonym psychologiem i terapeutą. Przez szereg lat pracowałam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadząc badania naukowe i zajmując się dydaktyką. Od 1994 roku poszerzyłam swoją aktywność o aspekt praktyki w obszarze psychoterapii. Aktualnie zajmuje się głównie prywatną praktyką psychoterapeutyczną, analizą jungowską oraz praktyką psychologiczną. Prowadzę również zajęcia z psychologii analitycznej na kursach jungowskich oraz analizy treningowe i superwizje szkoleniowe. Uczestniczę w konferencjach, publikuję, wykładam. Interesuje mnie rozwój człowieka we wszystkich okresach jego życia oraz doświadczenia z pogranicza, doświadczenia duchowe, psychologiczne procesy transformacyjne i uwalnianie kreatywnych możliwości osoby. Pracuję z osobami przechodzącymi kryzysy życiowe, cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe i zaburzenia osobowości. Swoją pracę terapeutyczną traktuję jako pomoc i współtowarzyszenie osobie - w odzyskiwaniu zdrowia i kondycji psychicznej, w poprawie poczucia jakości życia i jako znaczące wsparcie w jej indywidualnym rozwoju.

Ewa Winkler

analityk jungowski, superwizor, certyfikowany psychoterapeuta, Warszawa

Certyfikat analityka jungowskiego IAAP
Uprawnienia superwizora szkoleniowego IAAP
Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej

Dzięki studiom akademickim uzyskałam tytuł magistra psychologii oraz magistra ekonomii. Ukończyłam kurs psychologii analitycznej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej (PTPA) oraz program szkoleniowy (routerski) International Association for Analytical Psychology (IAAP), zakończony egzaminem w Londynie. Doświadczenie kliniczne zdobywałam na stażu w II Klinice Psychiatrii WUM Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie podczas współprowadzenia grup terapeutycznych dla pacjentów nerwicowych i nerwicowo-lękowych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje nie tylko poprzez praktykę, ale i udział w dodatkowych szkoleniach i warsztatach, oraz konferencjach i międzynarodowych kongresach psychologii analitycznej. Moją wielką pasją jest dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Mam na swoim koncie wystąpienia na konferencjach, prowadzenie i współprowadzenie wykładów otwartych oraz wykładów szkoleniowych w ramach kursów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA).

Obecnie od kilku lat prowadzę praktykę indywidualną w moim gabinecie w centrum Warszawy. Prowadzę analizę jungowską w języku polskim i angielskim.

www.analiza-jungowska.pl