Zajęcia w module podstawowym (1,5 roku)

Nr Tytuł zajęć Data Miejsce
1 Spotkanie organizacyjne.
Historia psychologii jungowskiej. Jungiści i postjungiści.
21-22 X 2023 Ewa Winkler Warszawa (Freta)
2 Ego i persona. Oś Ego-Jaźń 18-19 XI 2023 Mirosław Giza Warszawa (Freta)
3 Struktura i dynamika psyche 16-17 XII 2023 Bartosz Samitowski Warszawa (Freta)
4 Rozwój osobowości. Etapy życia 20-21 I 2024 Bartosz Samitowski Warszawa (Freta)
5 Kompleksy i archetypy 17-18 II 2024 Mirosław Giza Warszawa (Freta)
6 W poszukiwaniu znaczenia. Symbol i funkcja transcendentna 16-17 III 2024 Krystyna Węgłowska-Rzepa Wrocław
7 Typy psychologiczne 20-21 IV 2024 Krystyna Węgłowska-Rzepa Wrocław
8 Indywiduacja 25-26 V 2024 Krystyna Węgłowska-Rzepa Wrocław
9 Archetypy Cienia i Trickstera 15-16 VI 2024 Bartosz Samitowski Warszawa (Freta)
10 Alchemia 14-15 IX 2024 Bartosz Samitowski Warszawa
11 Anima/Animus; Tożsamość płciowa 19-20 X 2024 Ewa Winkler Warszawa
12 Wielka Matka, Stary Mędrzec, Jaźń 16-17 XI 2024 Ewa Winkler, Bartosz Samitowski Warszawa
13 Drogi do nieświadomości 14-15 XII 2024 Kamila Belina & Mirosław Giza Warszawa
14 Synchroniczność i finalistyczny punkt widzenia 25-26 I 2025 Ewa Winkler Warszawa
15 Duchowość jako funkcja psyche. Duchowość w praktyce klinicznej 15=16 II 2025 Krystyna Węgłowska-Rzepa, Bartosz Samitowski Wrocław