Stowarzyszenie Analityków Jungowskich zaprasza na cykl spotkań pt. „Repetytorium dla terapeutów”. Jest ono adresowane do przedstawicieli wszystkich profesjonalnych i uznanych nurtów psychoterapii oraz osób odbywających całościowe szkolenia terapeutyczne (co najmniej czteroletnie, z terapią własną, superwizją, stażem klinicznym, itp.). Spotkania mają mieć formę mini-wykładu i konwersatorium na tematy wspólne dla wszystkich terapeutów.
Na czwarte spotkanie pt. „Mężczyzna w psychoterapii” zapraszamy 19 czerwca 2021 r. w godz. 10:00-12:30. Poprowadzi je analityk i superwizor jungowski Bartosz Samitowski.
Według statystyk mężczyzna to w Polsce zarazem zaledwie co piąty pacjent i co piąty psychoterapeuta. Skąd ten dysparytet? Czy odpowiadają za niego role społeczne przypisywane płci męskiej, czyli czynniki kulturowe, czy też cokolwiek, co możemy nazwać męską naturą? Zgodnie z powszechnym stereotypem mężczyźni niechętnie mówią o emocjach, nie odróżniają ich odcieni, nie rozwodzą się nad sprawami wewnętrznymi i nie lubią okazywać słabości. Czy tak jest w istocie i czy są to przeszkody w psychoterapii, która w końcu opiera się na relacji, umieszczeniu uwagi na samym sobie, autorefleksji i szczerości, czyli na wszystkim tym, co dla macho-faceta jest wstydliwie niedopuszczalne? Dyskusja o męskiej psyche aktualnie jest ożywiona i budzi coraz większe zainteresowanie publiczne.
Spotkanie to zbiega się w czasie z wydaniem przetłumaczonej przez prowadzącego spotkanie książki „Mężczyzna w budowie” autorstwa analityka jungowskiego Murraya Steina. Książka traktuje o rozwoju męskim od dziecka do starości i jej fragmenty posłużą za ilustrację spotkania. Refleksje nad męską psyche poszerzymy o dyskusję nad zastosowaniem tej wiedzy w psychoterapii – czyli jak wiedzę o kluczowych męskich doświadczeniach (relacja z matką, ojcem, doświadczenie Animy, konfrontacja z własnym powołaniem i sensem życia) możemy wykorzystać do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w relacji terapeutycznej; jak doświadczenia te kształtują dynamikę przeniesienia i przeciwprzeniesienia i jak pozorne trudności (takie, jak np. niechęć do autorefleksji, bliskości w relacji czy odczuwania) możemy wykorzystać do pogłębienia terapii. Omówimy także mniej oczywiste aspekty tej pracy, jak na przykład ojcowski aspekt psychoterapeutki, albo matczyny aspekt psychoterapeuty w pracy z pacjentem – mężczyzną.
Zapraszam serdecznie psychoterapeutki i psychoterapeutów z różnych podejść, posiadających lub chcących posiadać wśród swoich pacjentów mężczyzn.
Osoby zarejestrowane otrzymają w upominku rabat na książkę „Mężczyzna w budowie” (proszę pamiętać, że posiadanie / znajomość książki NIE jest wymogiem by uczestniczyć w spotkaniu).
Bartosz Samitowski – analityk jungowski, superwizor rekomendowany przez IAAP, certyfikowany psychoterapeuta PTPA i PFP, Warszawa
Prowadzi psychoterapię i analizę jungowską w praktyce prywatnej na warszawskiej Starówce. Pracę terapeutyczną uważa za powołanie. Myśl Junga zgłębia z pasją od 1995 roku. Od wielu lat pracuje zarówno z klientami potrzebującymi pomocy w związku z cierpieniem psychicznym, interpersonalnym czy społecznym, jak również z osobami poszukującymi drogi samopoznania, rozwoju kreatywnego czy duchowego. Pisze teksty (m.in. Przekrój, Presto, Focus, Sens). Ukończył wieloletnią indywidualną ścieżkę szkoleniową w ramach Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Odbył staż kliniczny i wolontariat w Szpitalu Tworkowskim. Superwizję i analizę szkoleniową odbył w Wielkiej Brytanii. Uczy w ramach całościowych kursów psychoterapii jungowskiej. Realizuje projekt „Rzeczpospolita Snów”, w którym prowadzi badania naukowe na temat snów Polaków w pandemii w ramach Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, gdzie prowadzi także zajęcia pt. „Antropologia i psychoterapia” oraz „Antropologia snów”. Poza gabinetem zajmuje się muzyką (nominacja do Fryderyka za album z Kasai: „Kattegat Session”) i pisze teksty piosenek dla różnych artystów. Pracuje również w języku angielskim. Udziela się organizacyjnie jako prezes Stowarzyszenia Analityków Jungowskich oraz wiceprezes i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Polskiej Federacji Psychoterapii. W 2021 założył Wydawnictwo Therapeutes, poświęcone wydawaniu książek o psychologii jungowskiej.
Spotkanie będzie odbywać się online na platformie Zoom.
Koszt spotkania wynosi 100 zł.
Ilość miejsc jest ograniczona i zapisy odbywają się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.
Rejestracja jest ważna po uiszczeniu wpłaty najpóźniej w ciągu 24 godzin od rejestracji.
Numer konta SAJ: 41 1140 2004 0000 3302 7832 0123
Uwaga:
Warunkiem uczestnictwa jest włączona kamerka. W pomieszczeniu nie powinny przebywać inne osoby, ponieważ może być omawiany poufny materiał kliniczny. Nie spełnienie tych wymogów może skutkować odłączeniem uczestnika ze spotkania bez zwrotu poniesionego wydatku.