Rok 1

Nr zjazdu Tytuł zajęć Data Miejsce Prowadzący
1 Spotkanie organizacyjne.
Historia psychologii jungowskiej. Jungiści i postjungiści.
3-4 X 2020 Online Ewa Winkler
Część organizacyjna: Mirosław Giza i Bartosz Samitowski
2 Struktura i dynamika psyche 14-15 XI 2020 Online Bartosz Samitowski
3 Ego i persona. Oś Ego-Jaźń 12-13 XII 2020 Online Mirosław Giza
4 Rozwój osobowości. Etapy życia 16-17 I 2021 Online Katarzyna Cyranka
5 Kompleksy i archetypy 6-7 II 2021 Warszawa* Mirosław Giza
6 W poszukiwaniu znaczenia. Symbol i funkcja transcendentna 13-14 III 2021 Wrocław* Krystyna Węgłowska-Rzepa
7 Typy psychologiczne 10-11 IV 2021 Wrocław* Jolanta Kowal i Krystyna Węgłowska-Rzepa
8 Indywiduacja 15-16 V 2021 Wrocław* Krystyna Węgłowska-Rzepa
9 Archetypy Cienia i Trickstera 12-13 VI 2021 Warszawa* Bartosz Samitowski
10 Anima/Animus; Tożsamość płciowa 26-27 VI 2021 Warszawa* Ewa Winkler

* – w zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia mogą odbyć się w trybie online