Moduł podstawowy (1,5 roku)

Nr zjazdu Tytuł zajęć Data Miejsce Prowadzący
1 Spotkanie organizacyjne.
Historia psychologii jungowskiej. Jungiści i postjungiści.
3-4 X 2020 Online Ewa Winkler
Część organizacyjna: Mirosław Giza i Bartosz Samitowski
2 Struktura i dynamika psyche 14-15 XI 2020 Online Bartosz Samitowski
3 Ego i persona. Oś Ego-Jaźń 12-13 XII 2020 Online Mirosław Giza
4 Rozwój osobowości. Etapy życia 16-17 I 2021 Online Katarzyna Cyranka
5 Kompleksy i archetypy 6-7 II 2021 Online Mirosław Giza
6 W poszukiwaniu znaczenia. Symbol i funkcja transcendentna 13-14 III 2021 Online Krystyna Węgłowska-Rzepa
7 Typy psychologiczne 10-11 IV 2021 Online Jolanta Kowal i Krystyna Węgłowska-Rzepa
8 Indywiduacja 15-16 V 2021 Online Krystyna Węgłowska-Rzepa
9 Archetypy Cienia i Trickstera 12-13 VI 2021 Online Bartosz Samitowski
10 Anima/Animus; Tożsamość płciowa 26-27 VI 2021 Online Ewa Winkler
11 Wielka Matka, Stary Mędrzec 4-5 IX 2021 Warszawa Bartosz Samitowski & Ewa Winkler
12 Alchemia 2-3 X 2021 Warszawa Bartosz Samitowski
13 Synchroniczność i finalistyczny punkt widzenia 6-7 XI 2021 Warszawa* Ewa Winkler
14 Drogi do nieświadomości 4-5 XII 2021 Warszawa* Mirosław Giza
15 Duchowość jako funkcja psyche. Duchowość w praktyce klinicznej 8-9 I 2022 Wrocław* Bartosz Samitowski & Krystyna Węgłowska-Rzepa

* – w zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia mogą odbyć się w trybie online
** – w najbliższym czasie, gdy tylko ustalimy prowadzącego i miejsce zajęć, uaktualnimy tabelę

Moduł medyczny dla osób nie będących lekarzami

Nr zjazdu Tytuł zajęć Data Miejsce Prowadzący
1 Moduł medyczny cz. 1 24-25 IX 2022 Warszawa Joanna Wesołowska
2 Moduł medyczny cz. 2 29-30 X 2022 Warszawa Joanna Wesołowska

Moduł kliniczny (2,5 roku)

Zjazd Tytuł zajęć Data Miejsce Prowadzący
16 Metody w pracy terapeutycznej i analitycznej Junga i postjungistów – przegląd 12-13 luty 2022 Warszawa Ewa Winkler
17 Wprowadzenie do praktyki klinicznej w nurcie psychologii analitycznej 12-13 marzec 2022 Wrocław Krystyna Węgłowska-Rzepa
18 Przeniesienie i przeciwprzeniesienie 9-10 kwiecień 2022 Kraków Katarzyna Cyranka
19 Wprowadzenie do sztuki analizy i terapii 14-15 maj 2022 Warszawa Bartosz Samitowski
20 Psychopathologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego. Część I 11-12 czerwiec 2022 Warszawa Mirosław Giza
21 Analiza i psychoterapia 10-11 IX 2022 Kraków Katarzyna Cyranka
22 Sztuka amplifikacji 8-9 X 2022 Warszawa Mirosław Giza
23 Psychopathologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego. Część II 19-20 XI 2022 Warszawa Mirosław Giza
24 Etyka psychoterapii i zawodów pomagających 10-11 XII 2022 Warszawa Bartosz Samitowski
25 Rozumienie pacjenta. Jungowski punkt widzenia 14-15 I 2023? Wrocław Krystyna Węgłowska-Rzepa
26 Psychoterapia zaburzeń 11-12 II 2023 Warszawa Mirosław Giza
27 Zraniony uzdrowiciel 11-12 III 2023 Warszawa Maria Łokaj
28 Kontrakt terapeutyczny 15-16 IV 2023 Warszawa Ewa Winkler
29 Ocena kliniczna, rozumienie pacjenta 13-14 V 2023 Kraków Katarzyna Cyranka & Mirosław Giza
30 Diagnoza w psychoterapii, ewaluacja procesu terapeutycznego 10-11 VI 2023 Kraków Katarzyna Cyranka
31 Analityczna koncepcja niepokoju i depresji 9-10 IX 2023 Warszawa Bartosz Samitowski
32 Nerwica i borderline 14-15 X 2023 Warszawa Bartosz Samitowski
33 Narcyzm 11-12 XI 2023 Warszawa (Freta) Ewa Winkler
34 Perwersje 9-10 XII 2023 Warszawa (Freta) Maria Aydemir
35 Praca w grupach i terapia rodzinna 13-14 I 2024 Warszawa (???) Mirosław Giza
36 Interwencje 17-18 II 2024 Warszawa (Freta) Bartosz Samitowski
37 Psychozy w ujęciu jungowskim 2-3 III 2024 Kraków Katarzyna Cyranka
38 Terapia behawioralno-poznawcza 13-14 IV 2024 Warszawa (Freta) Joanna Zawanowska
39 Szkoła systemowa 18-19 V 2024 Warszawa (Freta) Ryszard Chłopek
40 Podejście integracyjne 8-9 VI 2024 Kraków Milena Karlińska – Nehrebecka