Moduł podstawowy (1,5 roku)

Nr zjazdu Tytuł zajęć Data Miejsce Prowadzący
1 Spotkanie organizacyjne.
Historia psychologii jungowskiej. Jungiści i postjungiści.
3-4 X 2020 Online Ewa Winkler
Część organizacyjna: Mirosław Giza i Bartosz Samitowski
2 Struktura i dynamika psyche 14-15 XI 2020 Online Bartosz Samitowski
3 Ego i persona. Oś Ego-Jaźń 12-13 XII 2020 Online Mirosław Giza
4 Rozwój osobowości. Etapy życia 16-17 I 2021 Online Katarzyna Cyranka
5 Kompleksy i archetypy 6-7 II 2021 Online Mirosław Giza
6 W poszukiwaniu znaczenia. Symbol i funkcja transcendentna 13-14 III 2021 Online Krystyna Węgłowska-Rzepa
7 Typy psychologiczne 10-11 IV 2021 Online Jolanta Kowal i Krystyna Węgłowska-Rzepa
8 Indywiduacja 15-16 V 2021 Online Krystyna Węgłowska-Rzepa
9 Archetypy Cienia i Trickstera 12-13 VI 2021 Online Bartosz Samitowski
10 Anima/Animus; Tożsamość płciowa 26-27 VI 2021 Online Ewa Winkler
11 Wielka Matka, Stary Mędrzec 4-5 IX 2021 Warszawa Bartosz Samitowski & Ewa Winkler
12 Alchemia 2-3 X 2021 Warszawa Bartosz Samitowski
13 Synchroniczność i finalistyczny punkt widzenia 6-7 XI 2021 Warszawa* Ewa Winkler
14 Drogi do nieświadomości 4-5 XII 2021 Warszawa* Mirosław Giza
15 Duchowość jako funkcja psyche. Duchowość w praktyce klinicznej 8-9 I 2022 Wrocław* Bartosz Samitowski & Krystyna Węgłowska-Rzepa

* – w zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia mogą odbyć się w trybie online
** – w najbliższym czasie, gdy tylko ustalimy prowadzącego i miejsce zajęć, uaktualnimy tabelę

Moduł medyczny dla osób nie będących lekarzami

Nr zjazdu Tytuł zajęć Data Miejsce Prowadzący
1 Moduł medyczny cz. 1 24-25 IX 2022 Warszawa Joanna Wesołowska
2 Moduł medyczny cz. 2 29-30 X 2022 Warszawa Joanna Wesołowska

Moduł kliniczny (2,5 roku)

16 Metody w pracy terapeutycznej i analitycznej Junga i postjungistów – przegląd 12-13 II 2022 Warszawa Ewa Winkler
17 Wprowadzenie do praktyki klinicznej w nurcie psychologii analitycznej 12-13 III 2022 Wrocław Krystyna Węgłowska-Rzepa
18 Przeniesienie i przeciwprzeniesienie 9-10 IV 2022 Kraków Katarzyna Cyranka
19 Wprowadzenie do sztuki analizy i terapii 14-15 V 2022 Warszawa Bartosz Samitowski
20 Psychopathologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego. Część I 11-12 VI 2022 Warszawa Mirosław Giza
21 Etyka psychoterapii i zawodów pomagających 10-11 IX 2022 Warszawa Maria Łokaj
22 Sztuka amplifikacji 8-9 X 2022 Warszawa Mirosław Giza
23 Psychopathologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego. Część II 19-20 XI 2022 Warszawa Mirosław Giza
24 Analiza i psychoterapia 10-11 XII 2022 Kraków Katarzyna Cyranka
25 Rozumienie pacjenta. Jungowski punkt widzenia 14-15 I 2023 Wrocław Krystyna Węgłowska-Rzepa

Informację o kolejnych zjazdach zamieścimy wkrótce…