Moduł wprowadzający (1,5 roku)

Nr Tytuł zajęć Data Miejsce Prowadzący
1 Spotkanie organizacyjne.
Historia psychologii jungowskiej. Jungiści i postjungiści.
5-6 II 2022 Warszawa Ewa Winkler i Bartosz Samitowski
2 Struktura i dynamika psyche 5-6 III 2022 Warszawa Bartosz Samitowski
3 Ego i persona. Oś Ego-Jaźń 2-3 IV 2022 Warszawa Mirosław Giza
4 Rozwój osobowości. Etapy życia 7-8 V 2022 Kraków Katarzyna Cyranka
5 Alchemia 4-5 VI 2022 Warszawa Bartosz Samitowski
6 Kompleksy i archetypy 3-4 IX 2022 Warszawa Mirosław Giza
7 W poszukiwaniu znaczenia. Symbol i funkcja transcendentna 1-2 X 2022 Wrocław Krystyna Węgłowska-Rzepa
8 Typy psychologiczne 12-13 XI 2022 Wrocław Jolanta Kowal i Krystyna Węgłowska-Rzepa
9 Indywiduacja 3-4 XII 2022 Wrocław Krystyna Węgłowska-Rzepa
10 Archetypy Cienia i Trickstera 7-8 I 2023 Warszawa Bartosz Samitowski
11 Anima/Animus; Tożsamość płciowa 4-5 II 2023 Warszawa Ewa Winkler
12 Wielka Matka, Stary Mędrzec, Jaźń 4-5 III 2023 Warszawa Bartosz Samitowski & Ewa Winkler
13 Synchroniczność i finalistyczny punkt widzenia 1-2 IV 2023 Warszawa Ewa Winkler
14 Drogi do nieświadomości 6-7 V 2023 Warszawa Mirosław Giza
15 Duchowość jako funkcja psyche. Duchowość w praktyce klinicznej 3-4 VI 2023 Wrocław Krystyna Węgłowska-Rzepa i Bartosz Samitowski

* – w zależności od sytuacji pandemicznej część zjazdów ze względów bezpieczeństwa może odbyć się w trybie online